Missie en visie


“They have a power that has no equal.
That is the power of their heart.
For the human heart of Ki [Earth], of Ki’s children,
is one of the rare hearts, a special vortex,
that can connect with Creation, to the Source of all consciousness.”

 - Ea (Rencontres galactiques conferentie, Tours, 22 juli 2023)


De hogere missie van
Waves of Consciousness is: het verhogen van het menselijk bewustzijn, zowel op individueel als op collectief niveau. Oude trauma’s en kwetsuren mogen geheeld worden terwijl we toegroeien naar de autonome, creatieve en kosmische wezens die we werkelijk zijn. Ons herinneren wie we écht zijn en waar we kosmisch vandaan komen, is in onze visie essentieel.

We zijn niet ons brein, in tegenstelling tot wat sommige neurologen ons willen doen geloven. In de eerste plaats zijn we puur bewustzijn. Het brein is primair het besturings- en beschermingssysteem van onze avatar, maar kan wel getraind worden om beter afgestemd te raken op ons pure bewustzijn, dat volgens Dan Winter een plasma intelligentie is (en ja, dit plasma kunnen we fysiek ervaren in ons lijf!). Het ‘omprogrammeren’ van het brein is soms hard werken; je kunt het brein bijvoorbeeld leren om bepaalde vaardigheden die het pure bewustzijn van nature heeft, te accepteren. “Nee, dit kan niet/bestaat niet!,” wordt dan een volmondig “Ja!”. Dat opent de deur naar het (her)ontdekken van vaardigheden zoals bilocatie en kijken met het derde oog. Naar vrijheid. Naar thuiskomen in jezelf.

We leven in een tijd waarin we als menselijke soort in rap tempo volwassen aan het worden zijn en de mindsets van slavernij en beperking los mogen laten. De oude wereld brokkelt af terwijl we de nieuwe actief vormgeven. Een wereld waarin het besef groeiende is dat de mens niet alleen is in het universum en we vanuit gelijkwaardigheid toetreden tot een veel groter (inter)galactisch geheel. 

Essentieel in die nieuwe wereld is ook dat jij zelf de regie voert over jouw leven, gezondheid en ontwikkeling. Ja, ziekte heeft vaak zijn oorzaak op het emotionele niveau. Dus dat pakken we aan. Maar niet alle ‘dis-ease’ is onze eigen schuld. Er zijn ook toxische omgevingsfactoren die dagelijks inwerken op ons gestel. Dus ‘detoxen’ is wat dat betreft een kwestie van common sense. Onze visie op gezondheid is dan ook: introspectie is goed, maar wees niet naïef over de invloed van de omgeving op je systeem. 

Deel jij deze visie? En wil jij ook zelf de regie voeren over jouw leven? Dan ben je bij Waves of Consciousness aan het goede adres voor een flinke boost van je gezondheid en spirituele ontwikkeling.