Oxidatieve therapie


“There is a widespread misconception that all oxidants are harmful when in fact the oxidative process is required by the cell to transform energy and life.”   - Dr. Martín Ramírez Beltrán

Het is bekend dat veel ziektes zijn terug te voeren op een gebrek aan zuurstof in het lichaam. Met oxidatieve therapie kun je op indirecte wijze je cellen voorzien van meer zuurstof én bestrijd je verzuring. Het werkt snel en ontgiftend, laat geen residu achter in het lichaam en resulteert doorgaans in meer energie (ATP). De ervaring leert dat dit werkelijk veilige en effectieve remedies zijn voor een brede waaier aan klachten en ziektes, mits juist gedoseerd. Zoals voor alles, geldt ook hier: te veel is niet goed. 

Maar wat is een oxidant eigenlijk? Om energie te genereren, gebruikt ons lichaam het mechanisme van oxidatie voor een optimale verbranding. Iedereen weet dat als de zuurstoftoevoer stopt, het vuur dooft. Voor mens en dier is het niet anders: zonder zuurstof geen leven. Een interessant feit is dat het bloed selectief zuurstof afgeeft in de meest verzuurde delen van het lichaam (het zgn. Bohr effect). Dit duidt op de tweede functie van oxidatie: het in balans brengen van de zuurgraad (pH waarde) in een streven naar elektrochemische homeostase.

Nu zul je misschien denken: we hebben toch juist anti-oxidanten nodig? Dit is inderdaad wat marketing en mainstream wetenschap ons willen doen geloven. In werkelijkheid zijn er de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de theorie van “oxidatieve stress”; voor een goede balans hebben we feitelijk zowel oxidanten als anti-oxidanten nodig.

Wij laten je in onze praktijk graag kennismaken met krachtige oxidatieve therapieën. Ervaar onder begeleiding wat voor jou werkt. Vanuit onze energetische afstemming kunnen wij ter plekke meevoelen wat de oxidatieve therapie bij jou doet. Het werkt namelijk meteen op je in. Meer lucht en meer energie! Bij een succeservaring kun je een en ander vervolgens relatief eenvoudig en goedkoop thuis gaan toepassen. In onze optiek horen Foodgrade waterstofperoxide en chloordioxide (CDS) thuis in ieders medicijnkastje!

"Bij een dip in mijn energieniveau is het talloze keren mijn redding geweest."

"Mijn eerste keer vernevelen met waterstofperoxide was een echte “proof of pudding”. Ik dreigde in een zware griep terecht te komen met klachten aan luchtwegen en voorhoofdsholtes. De anderen thuis waren al goed ziek en ik wilde mijzelf koste wat kost overeind houden. Tijdens het vernevelen kreeg ik direct al meer lucht. Na afloop had ik 30% energie er bij en ben ik gewoon de hond uit gaan laten. Daarna de behandeling een aantal maal herhaald; binnen enkele dagen was ik helemaal beter. Voor mij was het bewijs hiermee geleverd dat dit spul als een trein kan werken.

Sinds die eerste ervaring gebruik ik regelmatig waterstofperoxide (0,1%) in vernevelde vorm. Het is de snelste manier die ik ken om iets te doen aan klachten aan de luchtwegen. Ook bij een dip in mijn energieniveau is het talloze keren mijn redding geweest. Ook een heet voetenbad met peroxide kan in mijn ervaring een weldadige ervaring zijn; je wordt dan helemaal leeg getrokken."

Daniël


Waterstofperoxide (H2O2)

De meeste mensen kennen peroxide van de kapper (haren bleken met 12%) of van de drogist (mondspoeling met 3%). Wat echter bijna niemand weet, is dat waterstofperoxide een lichaamseigen stof is. In iedere cel wordt H2O2 aangemaakt door de zogenaamde peroxisomen. In sterk verdunde vorm kun je het drinken. Wij geven zelf de voorkeur aan inname in vernevelde vorm (aerosolen). Hiertoe volgen wij het beproefde protocol van Dr. Joseph Mercola: 0,1% Foodgrade waterstofperoxide in een zoutoplossing (0,9%). Door het inhaleren van deze nevel krijg je meteen meer lucht. Peroxide reageert namelijk onmiddellijk in je lichaam, waarbij het een zuurstofmolecuul loslaat en er slechts water (H2O) overblijft als restproduct. 

H2O2-catalase


Chloordioxide (ClO2)

Waar waterstofperoxide een lichaamseigen stof is, is chloordioxide (ClO2) een chemische verbinding, waarvan Jim Humble in 1996 per toeval bij een expeditie in de jungle de geneeskrachtige werking heeft ontdekt bij acute malaria. Later heeft Andreas Kalcker, na de genezing van zijn eigen artrose en het helpen van allerlei mensen met allerlei kwalen met deze substantie, zijn leven gewijd aan verdere research & development. Zijn versie van het product staat bekend onder de naam CDS (Chlorine Dioxide Solution, 3000 ppm = 0,3%). Je kunt het eenvoudig zelf thuis maken.

Het voordeel van chloordioxide t.o.v. andere oxidanten is dat het hier om een extreem kleine molecule gaat, waardoor plaatsen in het lichaam bereikt kunnen worden waar de relatief gigantische rode bloedcellen - de transporteurs van zuurstof in je lichaam - niet bij kunnen. 

Als gas is chloordioxide zonder meer giftig, maar opgelost in water is het absoluut niet toxisch. Wij hebben goede ervaringen met het drinken van CDS in verdunde vorm (±3 mg of 3 ppm ClO2 per dosis).  Chloordioxide valt na reactie in het lichaam uiteen in zuurstof en ordinair keukenzout. Net als peroxide werkt het extreem snel en ontgiftend.