Klanktherapie


“Alles is trilling”
- Inayat Khan

In synergie met de geavanceerde technologieën van Theraphi™ en Aquera™ werken wij ook op een traditionele manier met klank en bewustzijn, namelijk via klankgeoriënteerde zang en sjamanistische drums. Deze oervormen van klanktherapie combineren wij bij Waves of Consciousness organisch met de technologie van nu. In een Theraphi sessie kunnen bijvoorbeeld ook gezongen klanken worden gebruikt. De basis is eenvoudig: als je in resonantie met iets of iemand kunt komen, dan kun je daar een verandering bewerkstelligen. Hiertoe zetten wij alle middelen in die wij tot onze beschikking hebben. Resonantie staat overigens ook aan de basis van fenomenen als telepathie en telekinese. Het is allemaal een kwestie van het vinden en produceren van de juiste trillingen.


Klankgeoriënteerde zang 

“Als ik zing, komen de interdimensionale klanken soms van verre, maar tegelijkertijd brengen ze je heel dicht bij huis. Deze paradox noem ik Thuis in Klank.” - Daniël Hamburger             

Inmiddels weten we vanuit de kwantumfysica dat grote waarheid schuilt in het inzicht van de oude soefi mysticus en musicus Inayat Khan: alles is trilling. Tot op het kleinste niveau is alles continu in beweging.  In die zin zou je kunnen stellen dat overal muziek in zit. De menselijke stem is het ideale instrument om onze innerlijke muziek tot klinken te brengen: dat wat leeft in ons hoofd, in ons hart, in onze ziel, in ons hele wezen. 

De boventoonrijke klanken van Daniël’s stem ontstaan in afstemming met diegene voor wie hij zingt. Die heldere boventonen zijn heilzaam voor lichaam en geest en hebben de neiging om precies daar werkzaam te zijn waar ze op dat moment nodig zijn. Doordat niet op motorische, maar op sensorische basis wordt gezongen, is het per definitie maatwerk. Het is de abstracte klank zelf die het werk doet, simpel en doeltreffend. Vaak wordt het denken tijdens een sessie acuut stilgelegd en vindt diepe ontspanning plaats. 

In principe zingt Daniël voor jou, uiteraard op basis van een gesprek. Maar ook is het mogelijk om samen te klinken of deze manier van zingen aan te leren onder zijn begeleiding (zangervaring vooraf is absoluut geen vereiste!). Je eigen stem tot klinken brengen is een intense vorm van zelfzorg en stimuleert het zelfhelend vermogen.

Sjamanistische drums

“On Earth we associate pulse with Life. When pulse begins in a developing form, whether it be in an egg or in the womb, we say that we are detecting Life. […] Even plants and trees have an active field associated with pulse, as is indicated by the circulation of fluids within their forms, which ceases when they die. […] It is an established fact that all Suns pulsate.”  - Arthur C. Aho

Sinds 2021 bespelen Daniël en Mariska sjamanistische trommels; de dierenvellen persoonlijk gekozen en gemonteerd op het frame in lijn met de Native American traditie. De puls van de drum is aanvullend t.o.v. de andere klank- en frequentietherapieën die Waves of Consciousness aanbiedt. Het ritme en diepe geluid van de drum kan bijvoorbeeld helpen bij het doorbreken van weerstand tegen verandering en het opheffen van psychische blokkades.  Ook kan tijdens het drummen al snel een sfeer van trance ontstaan waardoor healing en bewustzijnsverruiming mogelijk worden. 

Bij Waves of Consciousness kun je ons voor jou of samen met jou laten drummen in interactie. Muzikale kennis is geen vereiste. Als je het goed doet, speelt de drum zichzelf.

Amerikaanse indianen hanteren het spirituele concept van “All My Relations”. Dit is hun versie van het eenheidsbewustzijn, waarin alles met elkaar verbonden is. “All My Relations” slaat in eerste instantie op de eigen familie, op de tribe, maar omvat feitelijk al wat bestaat op aarde en de kosmos als geheel. 

Dit concept wordt ook wel gevisualiseerd als een set concentrische cirkels (in ons logo zijn het gulden snede cirkels).  De drum symboliseert Moeder Aarde, en is daarnaast letterlijk zo’n cirkel in het geheel van “All My Relations”. Via de drum kunnen we ons dan ook in potentie verbinden met alles en iedereen. En dat werkt! Een kosmische wetmatigheid is: zo in het klein, zo in het groot. En ook: zo boven, zo beneden. Die kosmische connecties kunnen in klank en ritme voelbaar gemaakt worden.