Achtergronden van de Theraphi

Daniël Hamburger, oktober 2023

Bulb of Dendara


Het gebruik van plasma voor doeleinden van genezing en verjonging is bepaald niet nieuw. Er zijn aanwijzingen dat ze er in ancient Egypt al mee werkten (zie bovenstaande afbeelding van “de lamp van Dendara”). De beroemde uitvinder Nikola Tesla (1856–1943) experimenteerde veel met hoge voltages en plasma. Zijn New Yorkse vrienden merkten dat het uitermate prettig was om in zijn laboratorium in de buurt van de plasmabollen te verkeren. Deze ‘bijkomstigheid’ is later verder uitgewerkt door o.a. Royal Rife en Antoine Priore. Met hun apparaten werden spectaculaire resultaten geboekt bij o.a. kankerpatiënten. Bij Priore was zelfs sprake van honderden zo niet duizenden door de Franse overheid zelf gedocumenteerde remissies. En nu is plasmatherapie en –verjonging terug van weggeweest, als belangrijke component van de gezondheidszorg van de toekomst.

De gulden snede
Waar de voorlopers van de Theraphi™ werkten op basis van trial & error, is met de onderliggende formule van de Theraphi™ verklaard waaróm specifieke frequenties van die apparaten een geneeskrachtig werking hadden (50 Hz is bijvoorbeeld aangetoond werkzaam bij kanker). In de formule van Dan Winter wordt de Planck-constante telkens vermenigvuldigd met de gulden snede (het gouden nummer “phi”, 1,618…). De Planck-constante is een ontzettend klein getal, dat de “pixel” van het universum beschrijft in zowel ruimte als tijd; kleiner wordt het niet. Winter ontdekte dat de frequenties en afmetingen die uit deze formule rollen, in lijn zijn met meetbare data van allerlei fenomenen in de natuur, in ons lichaam en in de kosmos. Voorbeelden hiervan zijn: het waterstofatoom, fotosynthese, DNA, hartritmevariatie (HRV), cranio-sacraal ritmes, de Schumann resonantie, hersengolven, de duur van een aarde- en een Venusjaar (zie onderstaande grafiek). Van klein tot groot is sprake van een ordening op basis van de gulden snede. Als je op natuurkundig niveau iets van het geheim van het leven wilt begrijpen, dan kun je niet om de gulden snede heen (de “fysica” en de “filosofie” gaan dan ook oorspronkelijk allebei over “phi”).

Medbed
Wanneer frequenties in lijn zijn met de gulden snede, dan ontstaat negentropie. Dit is het tegenovergestelde van entropie, oftewel van chaos. Golflengtes die in een gulden snede verhouding tot elkaar staan, interfereren namelijk op een constructieve manier met elkaar (bijv. 50 Hz en 80 Hz, want 80 / 50 = 1,6). Ze passen als het ware perfect in elkaar, zonder dat er energie verloren gaat. Dat is het universele principe achter zelforganisatie, ordening én schoonheid in de natuur. 

Als je tussen de Theraphi™ lampen zit of ligt, resoneert een breed spectrum van gulden snede frequenties in jouw systeem (50 Hz, 80 Hz, 130 Hz, 210 Hz, enz.). Het lichaam wordt als het ware uitgenodigd om naar zijn oorspronkelijke blauwdruk toe te bewegen. Dat wat daar niet in past, verdwijnt. Daarom wordt in dit verband ook wel van “time reversal” gesproken. Het is niet zozeer dat de tijd letterlijk wordt terug gedraaid, maar verjonging vindt wel degelijk plaats doordat het lichaam terugkeert naar zijn natuurlijke staat. 

“It is the closest thing to a Medbed currently on the market.” - Dan Winter

Dennenappels die elkaar kussen
Door de specifieke frequenties van de Theraphi, ontstaan twee vortexen; de gulden snede beschrijft namelijk wiskundig exact de vorm van een vortex. Je kunt dit voor je zien als twee dennenappels die elkaar in het midden ‘kussen’. Het is een dubbele caduceus, dus twee keer het logo van de medische wereld, op zijn kant, gespiegeld. Deze twee vortexen staan in tegenfase, wat faseconjugatie wordt genoemd. De ‘magie’ gebeurt precies in het midden, in het stiltepunt waar de vortexen elkaar raken. Hier vindt een implosie plaats; transversale golven worden daar omgezet in longitudinale golven. Het effect van deze implosie is zeer levendig; wij ervaren dit persoonlijk als pure levenskracht. 

Veel vrije energie technologie maakt overigens ook gebruik van implosie en longitudinale golven; ook is het het mechanisme om zwaartekrachtgolven mee te genereren (dit wordt in de fysica ook wel “charge collapse” genoemd, de diepere oorzaak dat een voorwerp op de grond valt). We weten het, het is een technisch verhaal, maar het vormt tevens een adequate wetenschappelijke beschrijving van een oerfenomeen waar healers en sjamanen al sinds mensenheugenis mee werken. Imploderen is iets natuurlijk en het is een heilzaam mechanisme wat we als mens bewust kunnen inzetten.

Normalisatie van het paranormale
Door de implosie in het midden van de vortexen van de Theraphi wordt de zogenaamde “longitudinal array” geopend. Waar een sjamaan bijvoorbeeld sacred space kan creëren door de vier windrichtingen te openen, zo kunnen wij nu simpelweg de Theraphi aanzetten. Hij fungeert dan als een portaal, als technologische deur naar de “longitudinal array”. En laat dat nu het veld zijn waar bijvoorbeeld je voorouders en je gidsen te vinden zijn. Waar je in contact kunt komen met wezens van een hogere dichtheid. Het is de voor het oog onzichtbare infrastructuur waar je gebruik van maakt bij heldere dromen, remote viewing en bilocatie. En bij teleportatie. Het is het grid dat alle (kwantum) actie op afstand mogelijk maakt. En dus ook behandeling.

Voor Waves of Consciousness is het dan ook vanzelfsprekend om mens en dier op afstand energetisch te helpen. En nu is er ook technologie én een natuurkundige onderbouwing voor dit soort ‘paranormale’ fenomenen en dat draagt bij aan de normalisatie daarvan. Want hierdoor zal het paranormale in de nieuwe wereld steeds normaler worden. Het hoort bij wie we werkelijk zijn.